Poštovani posetioci,
na ovoj stranici možete izračunati potrebnu snagu agregata koji je potreban za Vašu namenu.

Potrošači se po svojoj konstrukciji dele u tri grupe:
Grupa 1: potrošači za čiji start je potrebno 1 X snaga uređaja za start;
Grupa 2: potrošači za čiji start je potrebno 2 X snaga uređaja za start;
Grupa 3: potrošači za čiji start je potrebno 3 X snaga uređaja za start;

NAPOMENA: uređaji po startu koriste pravu snagu a startni faktor je
potreban samo za poktretanje!

SNAGA W(vat)
KOLIČINA KOM

ODABRANI POTROŠAČI


UKUPNA SNAGA kW

KONVERTOR

kVA kW
kW kVA
kW KS